#181770 gửi bởi evit_08
Ngày 17 Tháng 12 2016 , 03:56
AD cho hỏi mình quên không bật module xác mình 2 bước lên nhưng lại vào phần thiết lập an ninh bật trong đó
giờ nó lỗi không đăng nhập được. Vậy phải tắt cái đó ở đâu trong SQL. nó ở bảng nào vậy
#187339 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 07 Tháng 12 2017 , 08:16
princevu đã viết mình cũng đang bị tương tự, mò hết trong csdl cũng k thấy chỗ nào tắt tính năng đó, haizzzzzzzzzzzzzzzz

Bạn đang sử dụng bản nào?


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#187343 gửi bởi princevu
Ngày 07 Tháng 12 2017 , 20:13
@hoaquynhtim99, mình đang xài bản 4.3.
Bạn có thể chỉ ra tên bảng, tên trường và giá trị trong CSDL quy định việc xác minh 2 bước k?
mình tìm ra trong bảng *_vi_users_groups và đặt giá trị về 0 nhưng cũng không hết lỗi. mình nhớ có cài đặt xác minh 2 bước cho nhóm Super Admin

* Một phần nữa là, theo Nukeviet hướng dẫn là cài phần mềm Google Authenticator và quét QR code, khi mình chạy trên host quét ra 6 chữ số nhập vào thì không đăng nhập vào được.
--> Nhưng cũng với CSDL đó (mình export sau khi bị lỗi xác thực 2 bước), mình import vào CSDL của 1 trang chạy localhost, xài cũng 6 chữ số trên cho cùng tài khoảng thì lại đăng nhập vào được.

--> Nếu bạn biết xin vui lòng hướng dẫn mình, cảm ơn bạn rất nhiều
#187353 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 08 Tháng 12 2017 , 04:45
NukeViet 4.3 có hai vị trí:

1. Cấu hình => Thiết lập an ninh, mục Yêu cầu xác thực đăng nhập hai bước tại nếu chỗ này được bật lên thì toàn bộ các nhóm thành viên đều phải xác thực mặc dù có chỉnh trong phần quản lý nhóm hay không, nếu bạn đã bật chỗ này thì tắt đi trong CSDL không có tác dụng ngay bởi nó được ghi vào file data/config_global.php dòng ($global_config['two_step_verification']=0; số 0 có nghĩa là đang tắt). Bạn muốn tắt đi thì mở file đó lên sửa dòng đó thành số 0 rồi đăng nhập quản trị để tắt.

2. Tài khoản, quản lý nhóm thành viên, tại đây hai tùy chọn là bắt buộc xác thực hai bước ở quản trị và ngoài site, để sửa bạn tiến hành vào CSDL bảng nv4_users_groups chỉnh giá trị tương ứng ở trường require_2step_admin và require_2step_site thành 0 sau đó cần thực hiện một thao tác là xóa cache bằng cách xóa hai thư mục data\cache\users và data\cache\settings

Lưu ý:
  • Nếu thành viên chưa bật xác thực hai bước mà bị yêu cầu phải bật xác thực hai bước của thành viên mới đăng nhập được thì làm bước trên là tắt yêu cầu được
  • Nếu thành viên đã bật thành công mà bị vấn đề không đăng nhập được thì chỉ cần vào bảng nv4_users, sửa row của thành viên đó chỉnh trường active2step=0, secretkey=''
Những cái trên chỉ làm khi có vấn đề và không thể khắc phục bằng con đường thông thường, chứ NukeViet đã có những công cụ để quản lý mấy phần đó. Hiện chưa ghi nhận lỗi trên bản 4.3 về xác thực hai bước.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.