#193879 gửi bởi tannguyen3993
Ngày 15 Tháng 06 2020 , 23:46
Mình bị lỗi trang admin khi login vào sau khi mình nâng cấp lên version 4.x:
User Error
Your request is blocked
(Code: 45b27e21e1672cf2a4a20ed5b8abeb02)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information


Mọi người có thể giúp mình fix lỗi này không

tannguyen
#193882 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 06 2020 , 21:13
Bạn sử dụng Trình duyệt gì?
Nếu có thể, gửi thông tin mình kiểm tra https://www.facebook.com/tandungcoder
Nếu không thử sửa file này https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/nukeviet4.4/vendor/vinades/nukeviet/Core/Request.php#L476
Thêm trước dòng 476: trigger_error(Request::REQUEST_BLOCKED, 256);
Một dòng thế này:
die( $this->origin . ' - ' . $this->referer_key . ' - ' . $this->referer );

Sau đó đăng nhập xem màn hình hiển thị nội dung gì

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193930 gửi bởi thanhtranntkh
Ngày 24 Tháng 06 2020 , 06:55
Cùng lỗi tương tự
User Error
Your request is blocked
(Code: 666175d59eb9c73c9de2ea940e91410f)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information

Kiểm tra log xuất hiện lỗi sau:
TIME: Wed, 24 Jun 2020 17:36:47 +0700
IP: 222.254.121.133
INFO: User Error(256): Your request is blocked
FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Request.php
LINE: 451
USER-AGENT: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36


#193942 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 06 2020 , 03:36
Trong errror log thì kệ nó nha bạn, còn nếu lỗi khi bạn không đăng nhập được thì tính tiếp

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com