#190270 gửi bởi thanhviet1987dl
Ngày 01 Tháng 12 2018 , 21:07
Mình thực hiện upload các file ảnh và pdf có dung lượng lớn hơn 2MB bằng FTP sau khi upload thành công thì trên giao diện quản lý file của hosting thì thấy nhưng file mình upload đó nhưng trong giao diện quản lý file của nuke việt thì tìm không thấy. Mong ace giúp đỡ
#190272 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 12 2018 , 22:18
Bạn kiểm tra lại tên file phải là ký tự chữ cái từ a-z A-Z chữ số, dấu chấm và dấu gạch ngang - nếu ngoài những ký tự trên file sẽ không hiển thị.

Sau khi đúng quy luật rồi thì bạn ấn nút refresh tại phần quản lý file của NukeViet để cập nhật là nó hiển thị.

Ngoài ra NukeViet có cấu hình chunk upload, tại đó bạn có thể điền vào khoảng 500kb thì sẽ upload được file không giới hạn dung lượng

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190274 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 02 Tháng 12 2018 , 00:07
Bạn đã ấn nút refresh chưa?
Chunk upload chỉ áp dụng với việc upload trực tiếp trong phần quản lý file, upload qua trình soạn thảo chưa thể hỗ trợ

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190390 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 18 Tháng 12 2018 , 08:20
billygoat đã viết Đúnh rồi, hãy nhấn vào button REFRESH sẽ thấy Image hay PDF nhé, do cache mà ra :D

Cái này không phải do cache mà là trình quản lý file không scan vào thư mục để đọc danh sách file mà đọc từ CSDL. Mỗi khi upload file sẽ tự ghi vào CSDL.

Điều này làm tăng tốc việc truy cập nếu như thư mục upload có cả chục ngìn file (hiển thị, phân trang dễ dàng hơn) đồng thời hỗ trợ tìm kiếm file tốt hơn.

Khi nhấn nút Refresh thì việc scan vào thư mục để ghi vào CSDL sẽ được thực thi


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com