#193206 gửi bởi trongtuan.tct01
Ngày 16 Tháng 03 2020 , 16:56
Chào mọi người!
Sau khi mình nâng cấp từ nukevietEgov 1.1.0 lên phiên bản egov 1.1.01, đến bước cuối cùng đăng nhập trang quản trị thì bị lỗi trang trắng, còn vào trang chủ thì vẫn xem bình thường. Mong mọi người chỉ dùm,
Nội dung file errorlogs:
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:05 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.236.150.114] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:05 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.236.150.114] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:07 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.82.120.215] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:07 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.82.120.215] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:12 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.99.177.19] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:12 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.99.177.19] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:22 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.94.120.85] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:22 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.94.120.85] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:24 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [42.242.11.134] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:24 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [42.242.11.134] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:26 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [121.233.207.87] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:26 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [121.233.207.87] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:29 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.228.249.241] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:29 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.228.249.241] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:30 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [182.244.168.240] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:30 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [182.244.168.240] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:38 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [60.188.42.61] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:38 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [60.188.42.61] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [112.113.152.57] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [112.113.152.57] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:55 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [125.107.13.61] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:55 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [125.107.13.61] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:57 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [27.204.94.90] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:57 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [27.204.94.90] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:58 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [223.150.215.91] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:00:58 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [223.150.215.91] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:02 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [175.155.254.181] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:02 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [175.155.254.181] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.87.79.107] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.87.79.107] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.230.106.232] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.230.106.232] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.246.88.207] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.246.88.207] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:06 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [175.165.231.20] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:06 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [175.165.231.20] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:08 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.230.66.93] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:08 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.230.66.93] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:08 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [115.206.122.81] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:08 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [115.206.122.81] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:16 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [120.216.248.164] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:16 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [120.216.248.164] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:25 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [106.57.6.236] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:25 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [106.57.6.236] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:25 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [121.233.227.179] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:25 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [121.233.227.179] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:30 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.237.209.182] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:30 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.237.209.182] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:31 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [115.208.76.49] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:31 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [115.208.76.49] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:31 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.92.135.253] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:31 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.92.135.253] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:37 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [106.57.151.36] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:37 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [106.57.151.36] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:45 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [223.91.152.159] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:45 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [223.91.152.159] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:52 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.60.252.200] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:52 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.60.252.200] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:59 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [120.34.91.53] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:01:59 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [120.34.91.53] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.101.246.189] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:04 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.101.246.189] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:05 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [222.78.194.38] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:05 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [222.78.194.38] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:06 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [60.169.241.43] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:06 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [60.169.241.43] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:06 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.195.225.119] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:06 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.195.225.119] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:12 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.104.129.90] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:12 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.104.129.90] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:21 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.86.62.117] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:21 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.86.62.117] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:22 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [113.94.72.218] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:22 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [113.94.72.218] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:27 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [59.63.67.123] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:27 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [59.63.67.123] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:36 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.70.38.13] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:36 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.70.38.13] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:41 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.69.47.109] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:41 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [117.69.47.109] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:43 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [222.189.144.2] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:43 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [222.189.144.2] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:46 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [183.165.41.124] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:46 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [183.165.41.124] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.239.149.144] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [114.239.149.144] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [27.209.234.221] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [27.209.234.221] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.87.140.196] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:53 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.87.140.196] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:54 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.236.145.53] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:02:54 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [122.236.145.53] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:01 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [42.242.11.177] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:01 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [42.242.11.177] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:02 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [42.242.10.189] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:02 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [42.242.10.189] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:08 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [221.192.217.90] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:08 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [221.192.217.90] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:11 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [222.219.25.133] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 00:03:11 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [222.219.25.133] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 02:18:36 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [14.152.90.36] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 02:18:36 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [14.152.90.36] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 01:27:47 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [125.214.57.178] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 01:27:47 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [125.214.57.178] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 01:28:04 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [125.214.57.178] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'truongch_home.nv4_vi_organs_admins' doesn't exist' in /home/truongch/domains/truongchinhtri.edu.vn/public_html/home/modules/organs/admin.menu.php:29
Stack trace:
#0 /home/truongch/domains/truongchinhtri.edu.vn/public_html/home/modules/organs/admin.menu.php(29): PDO->query('SELECT * FROM n...')
#1 /home/truongch/domains/truongchinhtri.edu.vn/public_html/home/modules/organs/admin.menu.php(40): nv_organs_array_admins('organs')
#2 /home/truongch/domains/truongchinhtri.edu.vn/public_html/home/themes/admin_default/theme.php(84): include('/home/truongch/...')
#3 /home/truongch/domains/truongchinhtri.edu.vn/public_html/home/themes/admin_default/theme.php(271): nv_get_submenu_mod('organs')
#4 /home/truongch/domains/truongchinhtri.edu.vn/public_html/home/admin/siteinfo/main.php(145): nv_admin_theme('\n<em class=...')
#5 /home/truongch/domains/truongchinhtri.edu.vn/public_html/home/admin/index.php(172): require] [FILE: /modules/organs/admin.menu.php] [LINE: 29]
[Tue, 17 Mar 2020 01:37:55 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [1.52.255.188] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 01:37:55 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [1.52.255.188] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 03:52:05 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.85.105.161] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 03:52:05 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [49.85.105.161] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 03:52:20 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [61.138.222.89] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 03:52:20 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [61.138.222.89] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 03:00:39 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [171.225.177.211] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 03:00:39 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [171.225.177.211] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 04:01:39 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [220.181.108.112] [Notice(8): Undefined property: NukeViet\Core\Request::$my_domains] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 202]
[Tue, 17 Mar 2020 04:01:39 +0800] [truongchinhtri.edu.vn] [220.181.108.112] [Warning(2): in_array() expects parameter 2 to be array, null given] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 340]
[Tue, 17 Mar 2020 03:50:02 +0700] [truongchinhtri.edu.vn] [125.214.57.178] [Notice(8): Undefined offset: 8] [FILE: /modules/news/admin/main.php] [LINE: 692]
#193244 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 03 2020 , 00:01
Lỗi này do bạn cập nhật module organs lỗi chứ không phải NukeViet. Nó thiếu bảng như sau https://github.com/nukeviet/module-organs/wiki/Ghi-ch%C3%BA-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-4.3.01

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com