#188503 gửi bởi vulethanhtung
Ngày 18 Tháng 04 2018 , 15:41
Tình hình là mình nâng cấp hoặc cài mới đều bị tình trạng trên, mọi người giúp mình với.
Đây là err-log:
[Thu, 19 Apr 2018 02:35:01 +0700] [tuvantuyensinh.vn] [183.81.9.115] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 144 Table './tvts_vdb/nv4_vi_blocks_groups' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed' in /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/includes/core/user_functions.php:105
Stack trace:
#0 /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/includes/core/user_functions.php(105): PDO->query('SELECT t1.*, t2...')
#1 /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/themes/default/theme.php(337): nv_blocks_content('<!DOCTYPE html>...')
#2 /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/modules/news/funcs/main.php(344): nv_site_theme('<div class="new...')
#3 /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/index.php(287): require('/home/tvts/doma...')
#4 {main}
thrown] [FILE: /includes/core/user_functions.php] [LINE: 105]
[Thu, 19 Apr 2018 02:35:37 +0700] [tuvantuyensinh.vn] [183.81.9.115] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 144 Table './tvts_vdb/nv4_vi_blocks_groups' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed' in /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/admin/themes/blocks.php:83
Stack trace:
#0 /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/admin/themes/blocks.php(83): PDO->prepare('SELECT position...')
#1 /home/tvts/domains/tuvantuyensinh.vn/public_html/admin/index.php(173): require('/home/tvts/doma...')
#2 {main}
thrown] [FILE: /admin/themes/blocks.php] [LINE: 83]