#192533 gửi bởi wapdcom4g
Ngày 17 Tháng 11 2019 , 08:50
đây là log lỗi, các bạn xem giúp với ạ
Error on file /vendor/vinades/nukeviet/Core/Database.php line 495:
Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'chiasebi_home.nv4__question' doesn't exist in /home/chiasebi/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Core/Database.php:495
Stack trace:
#0 /home/chiasebi/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Core/Database.php(495): PDO->query('SELECT qid, tit...')
#1 /home/chiasebi/public_html/modules/users/blocks/global.user_button.php(207): NukeViet\Core\Database->query('SELECT qid, tit...')
#2 /home/chiasebi/public_html/includes/core/user_functions.php(184): include('/home/chiasebi/...')
#3 /home/chiasebi/public_html/themes/default/theme.php(337): nv_blocks_content('...')
#4 /home/chiasebi/public_html/modules/news/funcs/main.php(344): nv_site_theme('')
#5 /home/chiasebi/public_html/index.php(315): require('/home/chiasebi/...')
#6 {main}
thrown
#192586 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 11 2019 , 06:52
Cái này do block của bạn làm gì đó xung đột làm mất biến của hệ thống, bạn thử tắt các block thêm vào đi dần đến khi nó hết lỗi thì xác định được thủ phạm gây lỗi.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com