#176524 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 28 Tháng 04 2016 , 23:36
Mình làm theo hướng dẫn trên https://github.com/nukeviet/module_c34to40 nhưng khi đến đoạn Truy cập đường dẫn http:/domain/c34to40/news/ thì bị trang trắng, xin nhờ được giúp đỡ,

Mình chạy trên localhost xampp,

Xin cảm ơn

Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn