Lỗi trang RSS

Chia sẻ:
#175739 gửi bởi huyhoangytn
Ngày 10 Tháng 03 2016 , 03:45
Khi mình vào một link chủ đề nào đó để lấy link RSS thì bị báo lỗi:
This page contains the following errors:error on line 1 at column 1: Encoding errorBelow is a rendering of the page up to the first error.
Ví dụ: http://www.fbio.edu.vn/biology/hoat-dong-cua-truong/rss/lich-tuan/

Mình muốn fix lỗi đó thì cần làm gì?

Nguyễn Huy Hoàng
Giảng viên bộ môn Sinh học
ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên
Mobile: 0898.099.033
Website: wWw.huyhoang.info