Lỗi tìm kiếm

Chia sẻ:
#190106 gửi bởi mghood11
Ngày 07 Tháng 11 2018 , 21:32
Hôm trước mình có vào .htaccess chỉnh vài thứ và hôm nay phát hiện công cụng tìm kiếm bị lỗi

Not Found

The requested URL /seek/q=từ khóa tìm kiếm was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Mọi người ai biết do lỗi gì không hoặc có file .htaccess nào chuẩn cho mình xin với ạ