#179057 gửi bởi gacnchoheo
Ngày 25 Tháng 07 2016 , 12:48
Tình hình là hình bị lỗi cái thanh điều hướng khi làm Module Shop. Khi mình click vào menu cấp 3 là: Trang chủ=>Linh kiện=> Bàn phím thì thanh điều hướng chỉ là: Trang chủ=>Bàn phím=>Linh kiện.
Bạn nào biết lỗi này. giúp mình với. Cảm ơn nhiều