#182543 gửi bởi phonggio12c
Ngày 28 Tháng 02 2017 , 11:42
Bạn đưa link demo lên mọi người ms giúp đc.
Thường thì khi tạo cấp menu, có phần link đường dẫn. Bạn làm trên localhost thì đường dẫn phải là: /kv/dao-tao.html
Bạn ns chung chung quá.
Sửa lần cuối bởi phonggio12c vào Ngày 28 Tháng 02 2017 , 11:43, với tổng số 1 lần sửa.