#191197 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 05 2019 , 07:28
Bạn làm theo hướng dẫn này để lấy lỗi sau đó gửi lên đây để đánh giá mức độ lỗi của bạn https://writeblabla.com/blog/xu-ly-khi-bi-trang-trang-tren-nukeviet-4-3.html

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#191198 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 05 2019 , 07:29
Đối với các lỗi "load mãi không hiển thị" bạn tra từ file error log chứ nó không thể hiển thị trực tiếp lên trình duyệt

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#191205 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 17 Tháng 05 2019 , 05:23
Cái này không phải lỗi gây không load được rồi bạn.
Bạn bật F12 của trình duyệt lên qua tab Console khi không load được danh sách các module sẽ hiển thị một loạt lỗi đỏ, bạn copy các lỗi đó ra xem nó là gì.

Thứ 2 khi không lấy được lỗi trong error log như ở hướng dẫn tại https://writeblabla.com/blog/xu-ly-khi-bi-trang-trang-tren-nukeviet-4-3.html thì bạn làm theo cách cuối cùng ở bài viết đó (Sửa code để hiển thị lỗi)

Trong đó thay dòng

print_r($error);

Thành

file_put_contents(NV_ROOTDIR . '/log.log', print_r($error, true), FILE_APPEND);

Sau đó tra các lỗi ghi trong file log.log tại thư mục gốc (ngang hàng với index.php)

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.