#191197 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 05 2019 , 07:28
Bạn làm theo hướng dẫn này để lấy lỗi sau đó gửi lên đây để đánh giá mức độ lỗi của bạn https://writeblabla.com/blog/xu-ly-khi-bi-trang-trang-tren-nukeviet-4-3.html

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191198 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 05 2019 , 07:29
Đối với các lỗi "load mãi không hiển thị" bạn tra từ file error log chứ nó không thể hiển thị trực tiếp lên trình duyệt

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191205 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 17 Tháng 05 2019 , 05:23
Cái này không phải lỗi gây không load được rồi bạn.
Bạn bật F12 của trình duyệt lên qua tab Console khi không load được danh sách các module sẽ hiển thị một loạt lỗi đỏ, bạn copy các lỗi đó ra xem nó là gì.

Thứ 2 khi không lấy được lỗi trong error log như ở hướng dẫn tại https://writeblabla.com/blog/xu-ly-khi-bi-trang-trang-tren-nukeviet-4-3.html thì bạn làm theo cách cuối cùng ở bài viết đó (Sửa code để hiển thị lỗi)

Trong đó thay dòng

print_r($error);

Thành

file_put_contents(NV_ROOTDIR . '/log.log', print_r($error, true), FILE_APPEND);

Sau đó tra các lỗi ghi trong file log.log tại thư mục gốc (ngang hàng với index.php)

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191341 gửi bởi kakamod
Ngày 05 Tháng 06 2019 , 06:04
hoaquynhtim99 đã viết Đối với các lỗi "load mãi không hiển thị" bạn tra từ file error log chứ nó không thể hiển thị trực tiếp lên trình duyệt


Bác hoaquynhtim99 cho e hỏi chút, Lỗi trắng trang admin ( HTTP ERROR 500 ) khi dọn dẹp hệ thống là lỗi gì vậy bác? Nếu chọn Làm sạch cache thì bị vậy, không chọn thì bình thường ạ?


Thú bông thiên nga - web giành riêng cho dân muốn thoát FA - http://thubongthiennga.com
Mã nguồn nukeviet - Sự lựa chọn thông minh của bạn!
#191351 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 06 Tháng 06 2019 , 02:53
Lỗi đó là tổng hợp các lỗi :)) :)) :)) chứ không có lỗi cụ thể b-( b-(
Còn để biết lỗi do đâu thì phải tra log lỗi. Hướng dẫn mình đã tổng hợp ở đây, cực kỳ đầy đủ và chi tiết https://writeblabla.com/blog/xu-ly-khi-bi-trang-trang-tren-nukeviet-4-3.html

Không lấy được log lỗi thì chịu ko thể phán đoán được

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191367 gửi bởi 3xtran
Ngày 08 Tháng 06 2019 , 04:43
load ngoài site sau đó F12
Strict-Transport-Security: The connection to the site is untrustworthy, so the specified header was ignored.
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/select2/select2.min.css?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.treeview.css?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.min.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/language/vi.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/global.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/admin.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/select2/select2.min.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.cookie.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.treeview.min.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.min.js?t=9”. mydomain.com:698:1
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/language/vi.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/language/vi.js?t=9”. mydomain.com:700:1
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/global.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/global.js?t=9”. mydomain.com:701:1
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/admin.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/admin.js?t=9”. mydomain.com:702:1
ReferenceError: $ is not defined
news.js:81:1
ReferenceError: $ is not defined
main.js:24:12
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/select2/select2.min.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/select2/select2.min.js?t=9”. mydomain.com:705:1
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js?t=9”. mydomain.com:706:1
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js?t=9”. mydomain.com:707:1
ReferenceError: $ is not defined
tmsmenu.js:1:2932
ReferenceError: $ is not defined
mydomain.com:710:4
TypeError: a is undefined
owl.carousel.min.js:484:8
ReferenceError: $ is not defined
mydomain.com:728:1
ReferenceError: $ is not defined
mydomain.com:743:1
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.cookie.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
The script from “https://ssl.p.jwpcdn.com/player/v/7.9.3/jwpsrv.js” was loaded even though its MIME type (“text/plain”) is not a valid JavaScript MIME type.
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.cookie.js?t=9”. mydomain.com:777:1
The resource from “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.treeview.min.js?t=9” was blocked due to MIME type (“text/html”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
mydomain.com
Loading failed for the with source “https://mydomain.com/assets/js/jquery/jquery.treeview.min.js?t=9”. mydomain.com:778:1
ReferenceError: $ is not defined
mydomain.com:780:2
ReferenceError: $ is not defined
mydomain.com:789:2
ReferenceError: $ is not defined
mydomain.com:798:2
Error: Bootstrap's JavaScript requires jQuery bootstrap.min.js:11:37
ReferenceError: $ is not defined
mydomain.com:808:5
Strict-Transport-Security: The connection to the site is untrustworthy, so the specified header was ignored.
mydomain.com

#191370 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 08 Tháng 06 2019 , 23:33
Bạn kiểm tra lại giờ của máy tính, giờ của máy chủ.
Site chạy HTTPs cần kiểm tra chứng chỉ còn hạn không.
Tiếp theo kiểm tra nội dung .htaccess trên site là gì
Lỗi của bạn là vấn đề máy chủ chứ không phải do code

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com