Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#184937 gửi bởi thanhtranntkh
Ngày 13 Tháng 06 2017 , 08:34
Tue, 13 Jun 2017 19:28:39 +0700] [IP máy truy cập] [Notice(8): Undefined index: displays_new] [FILE: /modules/shops/functions.php] [LINE: 30]
[Tue, 13 Jun 2017 19:28:39 +0700] [IP máy truy cập] [Notice(8): Undefined index: displays_price_asc] [FILE: /modules/shops/functions.php] [LINE: 31]
[Tue, 13 Jun 2017 19:28:39 +0700] [IP máy truy cập] [Notice(8): Undefined index: displays_price_desc] [FILE: /modules/shops/functions.php] [LINE: 32]
[Tue, 13 Jun 2017 19:28:41 +0700] [IP máy truy cập] [Notice(8): Undefined index: displays_new] [FILE: /modules/shops/functions.php] [LINE: 30]
[Tue, 13 Jun 2017 19:28:41 +0700] [IP máy truy cập] [Notice(8): Undefined index: displays_price_asc] [FILE: /modules/shops/functions.php] [LINE: 31]
[Tue, 13 Jun 2017 19:28:41 +0700] [IP máy truy cập] [Notice(8): Undefined index: displays_price_desc] [FILE: /modules/shops/functions.php] [LINE: 32]