#182623 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 05 Tháng 03 2017 , 19:22
Mở file .htaccess trong thư mục gốc, tìm và xoá 2 dòng sau:

RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]

Vào lại ACP và huỷ kích hoạt SSL đi.


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/