#175324 gửi bởi anhk5c
Ngày 28 Tháng 01 2016 , 13:46
Site của em bị lỗi chuyển hướng đến trang http://www.nguoikechuyen.name.vn/thong-bao-loi.html mà em không biết tìm file đó ở đâu.
Nội dung file từ goolge
Mã: Chọn hết
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 04 Feb 2015 07:38:44 GMT
Server: Apache/2
Location: http://www.nguoikechuyen.name.vn/thong-bao-loi.html
Content-Length: 306
Keep-Alive: timeout=1, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a href="http://www.nguoikechuyen.name.vn/thong-bao-loi.html">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache/2 Server at syt.bacgiang.gov.vn Port 80</address>
</body></html>