#190185 gửi bởi leduy0812
Ngày 19 Tháng 11 2018 , 10:33
Lỗi không đăng nhập được sau khi vá lỗi báo mật
Mình đang dùng bản 4.2 bình thường nhứng au khi úp bản vá lỗi bảo mật thì không đăng nhập được thành viên ở trang chủ mặc dù admin vẫn dùng được. Tạo tài khoan mới vẫn được nhưng khi đăng nhập lại trở ra trang chủ.
Xin mọi người giúp đỡ
#190186 gửi bởi leduy0812
Ngày 19 Tháng 11 2018 , 10:39
Nó báo đăng nhập thành công nhưng sau đó lại loát về trang đăng nhập như vậy?
Link ảnh lỗi 1: Báo đăng nhập thành công
https://upanh.vn/image/loi1.czDq
Link ảnh lỗi 2: lại quay trở về trang đăng nhập
https://upanh.vn/image/loi2.cVok
#190189 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 11 2018 , 05:39
Lỗi này mình cũng gặp nhưng sau đó chỉnh chỉnh vài chỗ thì lại hết không rõ. Bạn có thể chỉnh một số hướng như:
- Xóa cache trình duyệt (Phải xóa hết cookie đã lưu)
- Vào cấu hình chung lưu lại
- Vào cấu hình Cookie Session để thay đổi tiền tố (/admin/index.php?language=vi&nv=settings&op=variables)
- Nếu website chạy subdomain ví dụ sub.maindomain.com thì thử qua maindomain.com đăng nhập rồi quay lại sub.maindomain.com thử có không

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190191 gửi bởi leduy0812
Ngày 20 Tháng 11 2018 , 17:52
Cảm ơn quynhhoatim, nhờ hưogs dẫn thêm mình vẫn chưa hiểu lắm
- thay đổi tất cả các thông số hay chỉ mình Cookie Session
- thay đổi có theo quy tắc nào không?
mình thử thay đổi chữ cuối cùng trong cookie session nhưng vẫn không khắc phụ được nhờ quynhhoatim hướng dãn thêm với
#190193 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 11 2018 , 23:09
Nếu thực hiện hết mà không được thì bạn pm facebook https://www.facebook.com/tandungcoder để mình teamview kiểm tra chứ rất khó để đoán bệnh

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190657 gửi bởi nhngan2001
Ngày 12 Tháng 02 2019 , 03:39
Ban leduy0812 có xử lý được lỗi này chưa bạn, nếu xử lý được rồi chia sẻ với.
Hiện mình cũng gặp lỗi này, đăng nhập báo thành công tuy nhiên hệ thống trả lại giao diện đăng nhạp.
- Bên mình có mô hình hơi khác. Mình sử dụng server nội bộ để NAT website ra bên ngoài Internet, trong LAN thì đăng nhập bình thường, tuy nhiên truy cập từ Internet vào (qua Modem nhà mạng bằng NAT port 80) thì không đăng nhập được.
+ Domain nội bộ (noibo.maindomain.com.vn) thì đăng nhập bình thường
+ Doamin Internet trỏ vào (noibo.maindomain.vn) thì báo lỗi trên
Ai gặp trường hợp chỉ giúp