#181717 gửi bởi evit_08
Ngày 13 Tháng 12 2016 , 03:59
Chào mọi người, mình tạo subdomain của host khác để tạo site. Nhưng khi backup lại rùi chuyển qua đã làm theo các bước sửa file config và file config trong mục Data. Nhưng web site thông báo không chạy. Tức quá CHMOD toàn bộ site 777 nhưng không được
Đây là lỗi
Incorrect temprorary directory specified
(Code: 0bc898920e56a303df673344549d122c)

Mong nhận được hồi âm sớm
#181736 gửi bởi mynukeviet
Ngày 14 Tháng 12 2016 , 19:02
Chào bạn, lỗi này do không tìm thấy thư mục logs. Bạn lấy thư mục data/logs ở mã nguồn gốc upload lên host của bạn với đường dẫn tương ứng là được.

Xem tại https://mynukeviet.net/hoi-dap/Ho-tro-su-dung-NukeViet/Loi-khi-upload-du-lieu-vao-hosting-186/

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html