#179989 gửi bởi bungbu84
Ngày 05 Tháng 09 2016 , 04:50
Quá trình lỗi xuất hiện như sau:

Truy cập admin -> Module Shop -> Quản lý Tags -> Truy cập vào liên kết trong phần Liên kết tĩnh nó chuyển sang trang Tags của website và xuất hiện thông báo :

Thông báo từ Hệ thống

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: listcatid in file /modules/shops/theme.php on line 691


-----------------------------------