Nội quy chuyên mục: - Khu vực dành riêng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc cài đặt NukeViet trên hosting và localhot
- Vấn đề về cài đặt các module khác vui lòng đặt câu hỏi tại khu vực dành cho module đó.
- Nếu không tìm thấy khu vực thích hợp vui lòng đặt câu hỏi tại [url=http//nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=1063ccxl4ca]đây[/url3ccxl4ca]
- Các bài viết không phù hợp sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
#152642 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 11 Tháng 02 2014 , 23:55
Hiện tại chẳng thấy lỗi gì, vào chỉ thấy trang web chưa có nối dung và trỏ về hóting gì đó

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com