#192384 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 10 2019 , 08:29
hoaquynhtim99 đã viết Vậy thì fix hàm gửi email chứ không phải fix cho cả site
Còn nữa, bạn chưa cho biết phiên bản dùng là bao nhiêu nên cũng chả biết phải fix ở file nào

Còn nữa, bạn chưa cho biết phiên bản dùng là bao nhiêu nên cũng chả biết phải fix ở file nào


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192386 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 10 2019 , 08:41
NukeViet 4.3 sửa dòng https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/nukeviet4.3/includes/functions.php#L1154

thành $mail->addReplyTo($from[1], nv_unhtmlspecialchars($from[0]));

NukeViet 3.4 sửa https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/nukeviet3.4/nukeviet/includes/functions.php#L1149 tương tự

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192387 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 10 2019 , 09:08
Hiện mình mới lập thử email yandex, thử với NukeViet mới nhất chưa thấy lỗi như bạn


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192390 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 10 2019 , 09:30
Thế bạn thêm tiếp dòng này https://github.com/nukeviet/nukeviet/blob/nukeviet3.4/nukeviet/includes/functions.php#L1145

thành nv_unhtmlspecialchars nó

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192393 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 10 2019 , 09:49
Uầy giúp cũng bắt bẻ nhỉ :)) thì mấy cái hướng dẫn đó toàn là xử lý biến với hàm nv_unhtmlspecialchars bạn đọc cái hiểu ra liền chứ

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192394 gửi bởi viphuong333
Ngày 29 Tháng 10 2019 , 09:50
Ok !
Cảm ơn bạn rất nhiều, nãy thêm đoạn bạn đưa, add nó vào upload lên nó báo lỗi 500 :D
Xong mới ngồi so sánh lại đoạn trên cùng bạn đã đưa để dựa theo cột làm, thì ok :D
Mừng quá, một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều