#195163 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 18 Tháng 12 2020 , 11:00
Mình xem trang của bạn thấy thẻ iframe trống trơn không có link gì, bạn coi lại cách chèn thử đúng chưa.
Nếu dùng NukeViet 4.4 bạn coi lại chỗ Cấu hình => Thiết lập an ninh, chỗ
Tên miền tin cậy (mỗi tên miền một dòng). Nếu kích hoạt giới hạn tên miền ở mục bên trên, hệ thống sẽ cho phép sử dụng tài nguyên, liên kết từ các tên miền này
có giá trị drive.google.com chưa

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#195181 gửi bởi jonhnypham
Ngày 23 Tháng 12 2020 , 22:39
hoaquynhtim99 đã viết Mình xem trang của bạn thấy thẻ iframe trống trơn không có link gì, bạn coi lại cách chèn thử đúng chưa.
Nếu dùng NukeViet 4.4 bạn coi lại chỗ Cấu hình => Thiết lập an ninh, chỗ
Tên miền tin cậy (mỗi tên miền một dòng). Nếu kích hoạt giới hạn tên miền ở mục bên trên, hệ thống sẽ cho phép sử dụng tài nguyên, liên kết từ các tên miền này
có giá trị drive.google.com chưa

dạ rồi anh ah, chỗ thiết lập đã có các thông tin như: youtube.com
www.youtube.com
google.com
www.google.com
drive.google.com

#195182 gửi bởi jonhnypham
Ngày 23 Tháng 12 2020 , 22:44
hoaquynhtim99 đã viết Mình xem trang của bạn thấy thẻ iframe trống trơn không có link gì, bạn coi lại cách chèn thử đúng chưa.
Nếu dùng NukeViet 4.4 bạn coi lại chỗ Cấu hình => Thiết lập an ninh, chỗ
Tên miền tin cậy (mỗi tên miền một dòng). Nếu kích hoạt giới hạn tên miền ở mục bên trên, hệ thống sẽ cho phép sử dụng tài nguyên, liên kết từ các tên miền này
có giá trị drive.google.com chưa

em dùng bản NukeViet eGovernment Số phiên bản: 1.2.02, cập nhật vào: 22/06/2020 00:00

#195184 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 23 Tháng 12 2020 , 23:30
Cái này mình thấy bạn hỏi trên Group thì phải. Như anh Hùng trả lời bạn thêm docs.google.com vào nữa nhé

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com