#188275 gửi bởi mghood11
Ngày 31 Tháng 03 2018 , 01:11
Nếu sản phẩm được cấu hình thêm nhóm sản phẩm thì khi đặt hàng vào giỏ hàng chỉ hiển Tổng số tiền cần thanh toán
mà không hiển thị sản phẩm và khi click đặt hàng thi công thực hiện được nhờ mọi người giúp phần này với
https://dogo.khoimoc.com
#188311 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 03 Tháng 04 2018 , 00:30
Cái này chắc phải fix thêm mấy cái nữa, vì phần này hình như tính toán sai nhiêu chỗ :D mình đã có fix rồi nhưng chưa cho lên github :D

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/