#181289 gửi bởi tranvanchauxd
Ngày 15 Tháng 11 2016 , 10:23
Em cài mã nguồn thì hiển thị lỗi như này không biết xử lý như nào. Nhờ mọi người chỉ giúp ạ.
Could not connect to data sever
Mặc dù em đã điền đúng và đủ. Em đang dùng Cloud VPS chứ không phải dùng Share host ạ.