#192767 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 12 2019 , 23:26
Bạn nâng cấp từ phiên bản nào lên bản nào? Nâng cấp đến đâu thì bị? Vào admin nó còn thông báo nâng cấp nữa không?

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com