#175596 gửi bởi annguyenvip
Ngày 20 Tháng 02 2016 , 23:05
Mình mới test trên localhost và thấy lỗi tooltip cho các tin cũ hơn.

tại block newscenter thì hiển thị đúng.nhưng tại phần tin từng danh mục thì hiển thị sai

Camera Nhất Nhất http://nhatnhat.net
Thiết kế Webshop miễn phí 100%