#185632 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 21 Tháng 07 2017 , 21:58
Trường hợp bạn mua hosting thì nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Còn nếu bạn quản lý Server đó thì tham khảo bài viết bên trên để biết cách kích hoạt thư viện này cho máy chủ Web.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/