Lỗi Module Photos

Chia sẻ:
#178629 gửi bởi blackrose
Ngày 10 Tháng 07 2016 , 01:08
Khi muốn xóa 1 Album đã tạo, nếu đặt thư mục lưu album là Uploads/[tên module]/[tên album] hệ thống không tự động xóa thư mục lưu hình của Album và hình ảnh trong Uploads/[tên module]/thumb trên hosting.

Mình thấy có thư mục Uploads/[tên module]/images, thư mục này chắc dùng để lưu ảnh của các Album, nhưng trong cấu hình Setting của Module lại chỉ cho chọn thưu mục lưu hình là Uploads/[tên module]/[tên album] chứ ko phải là Uploads/[tên module]/images/[tên album]?

Bạn nào biết cái này nhở kiểm tra giúp. Tks

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>
#178644 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 10 Tháng 07 2016 , 20:40
Mình cũng chưa hiểu lắm ...
Nhưng Uploads/[tên module]/images/[tên album] là nơi chứa các ảnh tự sinh, phục vụ cho việc hiển thị ngoài site.
Thự mục thumbs tương tự, chỉ hiển thị duy nhất khi thêm mới hoặc chỉnh sửa một Album nào đó.
Còn thư mục ảnh gốc thì, như bạn nói, nó được xoá khi xoá Album.
:D

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#178667 gửi bởi yeunukeviet
Ngày 11 Tháng 07 2016 , 09:06
Đọc xong chả hiểu giữa 2 bạn (người dùng và tác giả) nói với nhau những gì và rốt cuộc vấn đề đã giải quyết/ giải đáp xong chưa?
Sửa lần cuối bởi yeunukeviet vào Ngày 11 Tháng 07 2016 , 09:08, với tổng số 1 lần sửa.

http://nguoiviet.de