#188329 gửi bởi thuvp
Ngày 04 Tháng 04 2018 , 06:07
Bạn có sửa gì css, html của block quảng cáo không? Nếu có sửa thì có thế bạn chưa điền link quảng cáo. Nếu bạn chưa sửa thì bạn có thể gửi link trang web mình xem thử, chứ mô tả thế thì khó biết là bị lỗi gì.
#188359 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 06 Tháng 04 2018 , 21:10
Bạn điền link vào ô rồi thì sao lại ko hoạt động, Module hoạt động bình thường, cả block của module cũng vậy trừ khi bạn cover block module sang block giao diện làm sai mới bị

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/