Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#62745 gửi bởi nnhlinh
Ngày 24 Tháng 08 2010 , 04:35
Mình làm theo hướng dẫn vì nghĩ block 1tudien không truy nhập database mà khi cho vào site thì tất cả các block khác bị rộng ra vỡ hết cấu trúc :
Mã: Chọn hết
<?php

/*
* @Program: NukeViet CMS
* 1TuDien Widget
*/

global $datafold, $themepath;
$content = "<center><script type='text/javascript'>var tudien_d = '1,2,3,4,5,6,7,9,8';var tudien_fontsize = '15' ; var tudien_inputsize = '18' ; var tudien_bordercolor = 'b7d6e9' ; </script><script type='text/javascript' src='http://1tudien.com/js/1tudien_widget.js'></script></center>";
?>

Các Pro giúp cái, mình mù code ! ^:)^ Cảm ơn các bạn!

“To be or not to be, that's a question'' - Tồn tại hay không tồn tại ? - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Hamlet - Shakespeare Hasitec Co.Ltd : http://hasitec.vn & http://hasitec.com.vn
#63083 gửi bởi thanhbh
Ngày 26 Tháng 08 2010 , 02:16
Tất cả các block khác bị rộng ra vỡ hết cấu trúc là do cái này:
Mã: Chọn hết
<script type='text/javascript' src='http://1tudien.com/js/1tudien_widget.js'>

Chiều rộng của block bạn làm nằm trong file 1tudien_widget.js, bạn mở cái đó ra mà sửa cho phù hợp
#63099 gửi bởi keonuke
Ngày 26 Tháng 08 2010 , 03:25
Mã: Chọn hết
<script type='text/javascript' src='http://1tudien.com/js/1tudien_widget.js'>

Éo, cái đó của ngươi ta làm sao mà sửa được

http://23vn.net <= Nhạc số chất lượng cao nè bà con http://thieuhoa.net <- Nukeviet 3.3
#63100 gửi bởi thanhbh
Ngày 26 Tháng 08 2010 , 03:29
keonuke đã viết:
Mã: Chọn hết
<script type='text/javascript' src='http://1tudien.com/js/1tudien_widget.js'>

Éo, cái đó của ngươi ta làm sao mà sửa được


Lấy về bỏ vô web mình, mở trong ra nếu có link thì sửa đường dẫn tương đối thành tuyệt đối. còn tuyệt đối rồi thì để nguyên.