Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#150416 gửi bởi nhimthulinh
Ngày 06 Tháng 12 2013 , 05:53
mở file themes\default\modules\users\block.login.tpl vào đó sửa bạn

Cộng đồng Nuke Việt Nam https://www.nuke.vn/
nhận rip y chang tất cả các loại website cho nukeviet, giao full code , tốc độ nhanh ...
http://pacorp.vn
Skype/Yahoo: nhimthulinh08
Email: ngocanh@pacorp.vn
Fb: fb.com/nhimthulinh08
Call: 0904.9999.55
#150457 gửi bởi dongchu19
Ngày 07 Tháng 12 2013 , 10:00
Bạn vào layout chọn header.tpl sau đó lên ông khổng lồ gõ tìm kiếm code hiển thị quảng cáo khi vào website (quảng cáo dạng gì ấy, hình như là pounp thì phải) sau đó bạn sửa lệnh ở code đó và thay vào bằng lệnh đăng nhập khi vào web, bằng cách bạn copy mục như nhím thủ lĩnh nói và paste nó vào, khi đó khách truy cập vào sẽ phải đăng nhập nếu không đăng nhập thì họ cũng ko vào được!
#150461 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 07 Tháng 12 2013 , 12:20
dongchu19 đã viết:Bạn vào layout chọn header.tpl sau đó lên ông khổng lồ gõ tìm kiếm code hiển thị quảng cáo khi vào website (quảng cáo dạng gì ấy, hình như là pounp thì phải) sau đó bạn sửa lệnh ở code đó và thay vào bằng lệnh đăng nhập khi vào web, bằng cách bạn copy mục như nhím thủ lĩnh nói và paste nó vào, khi đó khách truy cập vào sẽ phải đăng nhập nếu không đăng nhập thì họ cũng ko vào được!

Vô tác dụng nếu người dùng dùng adblock :))

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#150601 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 10 Tháng 12 2013 , 21:35
Cách nhanh nhất: Mở file /themes/theme-dang-dung/theme.php thêm cái này vào trước khúc
Mã: Chọn hết
if( ! file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['module_theme'] . "/layout/layout." . $module_info['layout_funcs'][$op] . ".tpl" ) )

Nội dung như sau:

Mã: Chọn hết
if ( ! defined ( "NV_IS_USER" ) and $module_name != 'users' )
{
$link_redirect = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=users&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&nv_redirect=" . nv_base64_encode( $client_info['selfurl'] );

Header( "Location: " . $link_redirect );
exit();
}


Enjoy!

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#170745 gửi bởi lephonghau
Ngày 15 Tháng 07 2015 , 12:53
Cách nhanh nhất: Mở file /themes/theme-dang-dung/theme.php thêm cái này vào trước khúc

Rất cảm ơn bạn.Mình đã làm được

http://ketoanngochan.vn
http://dienlanhtiennhan.com
http://phuclocgia.vn