#168574 gửi bởi tranminhhai1507
Ngày 27 Tháng 04 2015 , 00:12
Nhờ các anh giúp đỡ vấn đề sau :
Tôi tạo bảng có trường "gia" (giá mặt hàng) kiểu dữ liệu float, khi đọc dữ liệu từ file excel các mặt hàng có giá trên 1.000.000 thì khi vào phpMyAdmin xem sẽ bị tương tự như thế này 3.531e+006, Mong giúp đỡ ! Cảm ơn nhiều !