#183004 gửi bởi huyhoangytn
Ngày 22 Tháng 03 2017 , 23:27
Casi banner trên site của mình nó cứ bị lệch sang trái, dù đã edit code thành center rồi mà nó vẫn không có tác dụng. Bạn nào biết chỉ giúp mình với
Sửa lần cuối bởi huyhoangytn vào Ngày 22 Tháng 03 2017 , 23:30, với tổng số 1 lần sửa.

Nguyễn Huy Hoàng
Giảng viên bộ môn Sinh học
ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên
Mobile: 0898.099.033
Website: wWw.huyhoang.info
#183008 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 02:34
Mở header_extend.tpl của theme đang dùng, tìm
class="logo col-xs-24 col-sm-24 col-md-8"

Sửa thành
class="logo col-xs-24 col-sm-24 col-md-24"
--
Tìm thẻ img của logo, thêm class
class="center-block"

--
Mở style.css, tìm
#header {
position: relative;
background: transparent;
margin-top: 51px;
display: -webkit-flex;
-webkit-align-items: center;
display: flex;
align-items: center;
}


Sửa thành như sau:

#header {
position: relative;
background: transparent;
margin-top: 51px;
align-items: center;
}

---
Thử xem được không rồi tính tiếp :)

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#183047 gửi bởi huyhoangytn
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 18:47
Bạn ơi, cái bước tìm thẻ image là nó vẫn nằm trong file header_extend.tpl à? Mình thấy trong file đó có đoạn nhưng mình thêm vào thì nó hiện nội dung ra bên ngoài trang (chắc không đúng chỗ); chỉ còn bước này là có vẻ chưa đúng vị trí, còn những bước khác mình đã tìm được và edit được rồi

<!-- BEGIN: image -->
<a title="{SITE_NAME}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="{LOGO_SRC}" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" alt="{SITE_NAME}" /></a>
<!-- END: image -->


Nguyễn Huy Hoàng
Giảng viên bộ môn Sinh học
ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên
Mobile: 0898.099.033
Website: wWw.huyhoang.info