#185032 gửi bởi minhluat
Ngày 19 Tháng 06 2017 , 22:01
Ý mình là mỗi lần chèn file .js ở trên thì khi lưu lại thì nó vẫn nằm cuối website. Bác nào biết chỉ giúp với!

như thế này!
Sửa lần cuối bởi minhluat vào Ngày 19 Tháng 06 2017 , 22:04, với tổng số 1 lần sửa.

Minh Luật Pro
Facebook: fb.com/minhluatpro
#185037 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 06 2017 , 23:28
Nó ở cuối thì có vấn đề gì nhỉ
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 19 Tháng 06 2017 , 23:38, với tổng số 1 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185050 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 21 Tháng 06 2017 , 03:22
file js ở footer nhưng bạn viết sai cấu trúc gọi nó và trong thư viên jquery xung đột thì dĩ nhiên là ko hoạt động. ko sung đột viết đúng thì ko bao giờ bị gì hết bạn nhé

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185061 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 06 2017 , 08:42
minhluat đã viết Có nhiều cái, nếu file .js nằm ở footer thì nó sẽ không hoạt động bạn ah!

Không có trường hợp đó bạn nhé, nếu bạn bị thì dẫn trường hợp cụ thể để mọi người xác định nguyên nhân


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185064 gửi bởi minhluat
Ngày 21 Tháng 06 2017 , 19:49
Có nhưng mã code, nếu bỏ file .js nằm ở trên code thì nó chạy, còn bỏ file .js ở dưới code thì nó kg chạy. Kg phải là xung đột nhé, vì mình đã tạo file html riêng rồi.

Minh Luật Pro
Facebook: fb.com/minhluatpro
#185077 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 22 Tháng 06 2017 , 08:31
Bạn không đưa ra được nguyên nhân nên mình không biết check sao, tuy nhiên bạn có thể khiến các file js không nằm về cuối site bằng cách thêm thuộc tính data-show="inline" vào thẻ script. Ví dụ:
 <script type="text-javascript" data-show="inline"> // Some code here </script>
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 22 Tháng 06 2017 , 08:33, với tổng số 2 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185085 gửi bởi minhluat
Ngày 22 Tháng 06 2017 , 20:51
Như thế này thì nó sẽ hoạt động:
 <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.giaohoiphatgiaovietnam.vn/resources/js/amlich-hnd.js"></script> <script language="JavaScript"> <!-- setOutputSize("small"); document.writeln(printSelectedMonth()); --> </script>
Còn nếu để code như thế này thì nó không hoạt đông:
  <script language="JavaScript"> <!-- setOutputSize("small"); document.writeln(printSelectedMonth()); --> </script> <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.giaohoiphatgiaovietnam.vn/resources/js/amlich-hnd.js"></script> 

Minh Luật Pro
Facebook: fb.com/minhluatpro
#185086 gửi bởi minhluat
Ngày 22 Tháng 06 2017 , 21:17
Ở nukeviet các phiên bản cũ, mình đặt file .js chỗ nào thì nó nằm chỗ ấy. Còn phiên bản nuke mới này thì cho dù mình đặt file .js ở đâu đi nữa thì nó vẫn nằm ở cuối website!

Minh Luật Pro
Facebook: fb.com/minhluatpro