Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#189717 gửi bởi thanhvu06vl
Ngày 15 Tháng 09 2018 , 11:02
Hiện tại tôi muốn .Tại cùng 1 thời điểm khi một user A .đăng nhập thành công vào hệ thống web. thì khi đó ở một máy tính khác đăng nhập bất kỳ trình duyệt web nào với tài khoản của user A. thì hệ thống biết và không cho đăng nhập.cho đến khi User A. đóng trình duyệt web. mới đăng nhập được.
Hiện tại code Nukeviet. khi User A đăng nhập thành công. và ở một máy tính khác đăng nhập của tài khoản user A, Thì máy tính ban đầuu bị out ra .
Trân trọng cảm ơn