#52321 gửi bởi laser
Ngày 09 Tháng 04 2010 , 08:27
Các nick sau: nguyenlan1, nguyentam, vanhien đã spam vào forum quảng cáo cho Bab ylon

Các bài viết này đều có link đến Bab ylon nên chúng tôi cho rằng Bab ylon cho nhân viên mình đi spam bài. chúng tôi sẽ chặn từ khóa liên quan đến Bab ylon, tất cả những bài viết có nội dung liên quan đến Bab ylon sẽ bị chặn ngay lúc gửi. Mọi chi tiết liên hệ tại topic này.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!