Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#168585 gửi bởi caophong
Ngày 27 Tháng 04 2015 , 21:49
nguyenhoangc đã viết:Các bạn ơi giúp mình với. mình muốn chèn đoạn code này vào bài viết
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-62287287-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>
----------------------------------------

Cái google analytics này đã có sẵn plugin trong code rồi, Cách làm:
Đăng nhập admin, vào cấu hình thống kê, sau đó điền cái id UA-62287287-1 vào và lưu lại là được.