#189208 gửi bởi johnsmeeth0210
Ngày 15 Tháng 07 2018 , 22:24
chào mọi người,
Mình vừa cài Nukeviet 4.3.02 trên Macbook, các bước cài OK (không có warning hay màu đỏ gì cả ). Nhưng khi cài xong mình vào admin để cài module shop (trong menu item "Mở rộng") thì nhận được báo lỗi như sau

"Host không thể tạo thư mục do safe mod on
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/admin_default/modules/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/images/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops
themes/default/modules/shops"

Thông tin môi trường cài đặt của mình như sau:
- NukeViet 4.3.02
- Apache 2.4.33
- PHP 7.1.16
- MariaDB 10.3.8

Cám ơn.
#189219 gửi bởi johnsmeeth0210
Ngày 17 Tháng 07 2018 , 00:05
chào mynukeviet và mọi người,
Cái này do vấn đề cài đặt của mình chứ không phải do NukeViet, hiện tại mình cũng chưa biết cách khắc phục triệt để (cấu hình chuẩn nhất). Nhưng hiện tại lý do xảy ra như vậy là do user chạy php không có quyền write vào thư mục modules và themes (để tạo file và folder trong đó) vì mình đang chạy NukeViet ở thư mục ~/Sites (sở hữu của user hiện tại mình login vào máy), mình chmod -R 777 cho 2 thư mục modules và themes (chắc cái này cũng phải làm khi update hay edit) thì cài thành công, cái này chắc sẽ vướng bảo mật vì thế sau khi cài xong mình phải chmod lại 2 thư mục đó.

Như bên Linux nếu bạn cấu hình để dev ở local thì bạn cấu hình như nào để dev NukeViet bạn nhỉ? (vì user chạy apache và user edit code thường khác nhau), mình đang định thử cách là đưa user hiện tại vào group mà user chạy apache thuộc về nhưng mà không biết đúng chưa?