#157167 gửi bởi daotaophpvtd
Ngày 23 Tháng 05 2014 , 05:22
Mình đang tham gia một khóa học về photoshop . bạn có thể tham khảo khóa học thông qua trang web:
daotaolaptrinh. edu .vn/khoa -hoc -do -hoa- thiet- ke- quang- cao- tren- photoshop -adobe -illustrator -adobe- indesign-
corel-draw. Ở đây, cũng có những chuyên qia về lập trình, về seo. Mình cảm thấy học khóa học ở đấy rất tốt, có môi trường làm việc tốt, Họ không dạy trên lý thuyết
mà tâm điểm của họ là cho bạn thực hành vào máy để bạn hiểu rõ và nhanh hơn. Vì thế Bạn có thể tham khảo
khóa học thông qua trang web http://daotaolaptrinh.edu.vn. Nếu bạn muốn biết địa chỉ và tham gia khóa học thì bạn có thể xem trên trang web mà mình đã đưa. Trong đó cũng có những khóa học khác để bạn tham khảo.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết của mình.