#189263 gửi bởi thangvn
Ngày 23 Tháng 07 2018 , 00:46
mới đây mà cũng 2 năm rồi nhỉ.Lẹ thật

SEO is not math, so if you do the equation right you will alway do it the same way and get it right - it just doesnt work like that SEO không phải là 1 bài toán,nếu bạn cứ giải nó theo cùng 1 cách và nó đúng,thì nó sẽ không bao giờ làm việc đúng với ý bạn.