#188140 gửi bởi quyenlv
Ngày 20 Tháng 03 2018 , 06:23
VD máy tính mình kết nối với 2 máy in A và B.
giờ cần viết code khi nhấn nút A thì sẽ in vào máy A, ko cần hiển thị print preview. nhấn nút B thì sẽ in vào máy B, ko cần hiển thị print preview.
mục đích của mình là cắt bớt bước chọn máy khi in.
có ai có cách nào không hướng dẫn mình với. kiếm mấy bữa nay mà ko thấy?
#188142 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 20 Tháng 03 2018 , 07:26
quyenlv đã viết VD máy tính mình kết nối với 2 máy in A và B.
giờ cần viết code khi nhấn nút A thì sẽ in vào máy A, ko cần hiển thị print preview. nhấn nút B thì sẽ in vào máy B, ko cần hiển thị print preview.
mục đích của mình là cắt bớt bước chọn máy khi in.
có ai có cách nào không hướng dẫn mình với. kiếm mấy bữa nay mà ko thấy?

Thì cùng mạng lan bạn được phép in trong mạng lan mà và in như bình thường, mà cắt bớt làm gì, ko show ra lúc đó nó bể in ra phí công


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188155 gửi bởi quyenlv
Ngày 21 Tháng 03 2018 , 03:09
bạn không hiểu ý mình rồi. bình thường khi 1 máy tính mà kết nối với 2 máy in (A và B).
khi in một cái gì thì cũng phải chọn máy in đúng không.
nhưng bay giờ mình muốn viết code JQuery dùng trên web của mình.
khi mình quy định buttom C thì in vào máy A, D thì in vào máy B.
bỏ qua bước phải chọn máy in rồi mới nhấn in.