Nội quy chuyên mục: [list=1hxe3vns3][*hxe3vns3]Forum này là nơi thảo luận của nhóm dịch giả cho NukeViet [urlhxe3vns3]http//translate.nukeviet.vn[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Để tham gia dịch cho NukeViet, mời bạn đọc topic và xem hướng dẫn tại đây [urlhxe3vns3]http//nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=10852[/urlhxe3vns3][/*mhxe3vns3]
[*hxe3vns3]Vui lòng thảo luận bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.[/*mhxe3vns3][/listohxe3vns3]
#125130 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 09 2012 , 21:32
Không phải đâu anh Laser, gói ngôn ngữ đâu có liền quan đến mấy file cài đặt đó mà không cài được, có thể vì lý do nào đó thôi.
1. Code ở trung tâm dịch thuật tương thích với bản mới nhất trên google code. Phiên bản đó ở dạng dev chứ không phải public
2. Bộ code mới nhất là trên google code, bạn tìm hiểu các lấy code xuống để lấy

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#128036 gửi bởi quangpc
Ngày 02 Tháng 11 2012 , 22:48
Mình không hiểu sao Laser và hoaquynhtim99 cài được.
Mình mới thử tải Nukeviet 3.4.02 và gói tiếng Pháp về cài mới bằng tiếng Pháp trong localhost (XAMPP 1.7.7 , [PHP: 5.3.8]), bước thứ 5 nó báo lỗi như sau:
http://localhost/nukeviet/install/index ... =fr&step=5
Mã: Chọn hết
INSERT INTO `nv3_fr_modules` (`title`, `module_file`, `module_data`, `custom_title`, `set_time`, `admin_file`, `theme`, `keywords`, `groups_view`, `in_menu`, `weight`, `submenu`, `act`, `admins`, `rss`) VALUES ('about', 'about', 'about', 'À propos', 1276333182, 1, '', '', '0', 1, 1, 1, 1, '', 0), ('news', 'news', 'news', 'News', 1270400000, 1, '', '', '0', 1, 2, 1, 1, '', 1), ('users', 'users', 'users', 'Compte d'utilisateur', 1274080277, 1, '', '', '0', 1, 3, 1, 1, '', 0), ('contact', 'contact', 'contact', 'Contact', 1275351337, 1, '', '', '0', 1, 4, 1, 1, '', 0), ('statistics', 'statistics', 'statistics', 'Statistiques', 1276520928, 0, '', 'online, statistics', '0', 1, 5, 1, 1, '', 0), ('voting', 'voting', 'voting', 'Sondage', 1275315261, 1, '', '', '0', 0, 6, 1, 1, '', 1), ('banners', 'banners', 'banners', 'Publicité', 1270400000, 1, '', '', '0', 0, 7, 1, 1, '', 0), ('search', 'search', 'search', 'Recherche', 1273474173, 0, '', '', '0', 0, 8, 1, 1, '', 0), ('menu', 'menu', 'menu', 'Menu Site', 1295287334, 0, '', '', '0', 0, 9, 1, 1, '', 0), ('rss', 'rss', 'rss', 'Rss', 1279366705, 1, '', '', '0', 0, 10, 1, 1, '', 0)


Dưới đây là export data nv3_fr_modules:
Mã: Chọn hết
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.5
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Nov 03, 2012 at 03:57 AM
-- Server version: 5.5.16
-- PHP Version: 5.3.8

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `nukeviet`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `nv3_fr_modules`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nv3_fr_modules` (
`title` varchar(55) NOT NULL,
`module_file` varchar(55) NOT NULL DEFAULT '',
`module_data` varchar(55) NOT NULL DEFAULT '',
`custom_title` varchar(255) NOT NULL,
`admin_title` varchar(255) NOT NULL,
`set_time` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`main_file` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`admin_file` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`theme` varchar(100) NOT NULL,
`mobile` varchar(100) NOT NULL,
`description` varchar(255) NOT NULL,
`keywords` mediumtext NOT NULL,
`groups_view` varchar(255) NOT NULL,
`in_menu` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`weight` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
`submenu` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`act` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`admins` varchar(255) NOT NULL,
`rss` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1',
PRIMARY KEY (`title`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;


Cập nhật thêm:
Mình thử drop CSDL rồi cài lại bằng tiếng Việt, xong xuôi vào ACP cài thêm Ngôn ngữ Data Tiếng Pháp, kết quả lỗi như sau:
Mã: Chọn hết
ERROR SETUP SQL:
INSERT INTO `nv3_fr_modules` (`title`, `module_file`, `module_data`, `custom_title`, `set_time`, `admin_file`, `theme`, `keywords`, `groups_view`, `in_menu`, `weight`, `submenu`, `act`, `admins`, `rss`) VALUES ('about', 'about', 'about', 'À propos', 1276333182, 1, '', '', '0', 1, 1, 1, 1, '', 0), ('news', 'news', 'news', 'News', 1270400000, 1, '', '', '0', 1, 2, 1, 1, '', 1), ('users', 'users', 'users', 'Compte d'utilisateur', 1274080277, 1, '', '', '0', 1, 3, 1, 1, '', 0), ('contact', 'contact', 'contact', 'Contact', 1275351337, 1, '', '', '0', 1, 4, 1, 1, '', 0), ('statistics', 'statistics', 'statistics', 'Statistiques', 1276520928, 0, '', 'online, statistics', '0', 1, 5, 1, 1, '', 0), ('voting', 'voting', 'voting', 'Sondage', 1275315261, 1, '', '', '0', 0, 6, 1, 1, '', 1), ('banners', 'banners', 'banners', 'Publicité', 1270400000, 1, '', '', '0', 0, 7, 1, 1, '', 0), ('search', 'search', 'search', 'Recherche', 1273474173, 0, '', '', '0', 0, 8, 1, 1, '', 0), ('menu', 'menu', 'menu', 'Menu Site', 1295287334, 0, '', '', '0', 0, 9, 1, 1, '', 0), ('rss', 'rss', 'rss', 'Rss', 1279366705, 1, '', '', '0', 0, 10, 1, 1, '', 0)

Và đây là data nv3_fr_modules:
Mã: Chọn hết
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.5
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Nov 03, 2012 at 04:07 AM
-- Server version: 5.5.16
-- PHP Version: 5.3.8

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `nukeviet`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `nv3_fr_modules`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nv3_fr_modules` (
`title` varchar(55) NOT NULL,
`module_file` varchar(55) NOT NULL DEFAULT '',
`module_data` varchar(55) NOT NULL DEFAULT '',
`custom_title` varchar(255) NOT NULL,
`admin_title` varchar(255) NOT NULL,
`set_time` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`main_file` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`admin_file` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`theme` varchar(100) NOT NULL,
`mobile` varchar(100) NOT NULL,
`description` varchar(255) NOT NULL,
`keywords` mediumtext NOT NULL,
`groups_view` varchar(255) NOT NULL,
`in_menu` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`weight` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
`submenu` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`act` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`admins` varchar(255) NOT NULL,
`rss` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1',
PRIMARY KEY (`title`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;


Mình thấy cài mới bằng Tiếng Pháp hay cài bằng Tiếng Việt xong cài thêm tiếng Pháp thì cũng bị lỗi y như nhau thôi.
Mình đoán là data tiếng Pháp chưa nâng cấp lên phiên bản mới nên mới sinh ra lỗi này.
Các bạn kiểm tra lại thử xem sao.
Sửa lần cuối bởi quangpc vào Ngày 02 Tháng 11 2012 , 23:11, với tổng số 2 lần sửa.

Cá nhân: http://www.khuvuonbimat.info Công ty: http://www.vienaco.com
#128037 gửi bởi quangpc
Ngày 02 Tháng 11 2012 , 22:55
crazycoder đã viết:@quangpc:
Mình tình cờ phát hiện trong gói ngôn ngữ tiếng Pháp hiện tại, file nv3_language_fr/language/fr/admin_database.php có 1 điểm có vẻ chưa chính xác theo ngữ nghĩa (tô màu đỏ phía dưới - Taille = "file_size" chứ không phải "file_site"). Quangpc vui lòng cập nhật lại nếu đúng & cần thiết nhé.

Cảm ơn bạn.
Mình dịch không sai đâu, vì có đối chiếu với tiếng Việt và tiếng Anh.
Mã: Chọn hết
794 file_site Dung lượng Size Taille

Đúng là file_size thì mới chuẩn, nhưng cái đó là trong code, mình không can thiệp được. Phần dịch, nếu có sai thì gây hiểu lầm chứ không gây ra lỗi. Laser xem có nên chuẩn hóa chỗ này lại không nhé.

Cá nhân: http://www.khuvuonbimat.info Công ty: http://www.vienaco.com