Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ sử dụng cho việc chia sẻ các tài liệu và hướng dẫn, vui lòng không đặt câu hỏi tại đây. Các thảo luận có liên quan vui lòng gửi đúng topic.
- Các tài liệu chính thức được cung cấp tại http//wiki.nukeviet.vn/technical_manual
#155183 gửi bởi gabjdjen9
Ngày 11 Tháng 04 2014 , 01:48
em có CSDL như thế này trong bảng nv3_vi_video_clip_tpic :
Capture.PNG

em muốn viết 1 module Global block global.menu_video .để làm cái menu đa cấp giống vầy
Capture2.PNG

em cố thử viết mà k dc ,trình e thấp quá mong mọi ng giúp đỡ .
Mã: Chọn hết
if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );
{
if ( ! function_exists( 'nv_menu_videos' ) )
{
function nv_menu_videos()
{
// BEGIN..
global $global_config, $db, $lang_global, $module_file;

$sql = "SELECT `id`,`parentid`,`title`,`alias`,`weight` FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_video_clip_topic` WHERE status = 1 order by 'order' ASC ";
$result = $db->sql_query( $sql );
$num = $db->sql_numrows( $result );
if( $num )
{
list( $id, $parentid, $tile, $alias, $weight )
if(!empty $id)
{
//

//
}
}//END..
}
}
$content = nv_menu_videos( $block_config );
?>

không biết tiếp theo phải làm thế nào mong mọi ng chỉ giáo . =P~
Đính kèm
(18.64 KB) Đã tải về 9 lần
(3.01 KB) Đã tải về 9 lần
#182514 gửi bởi evit_08
Ngày 27 Tháng 02 2017 , 04:30
Pro cho mình hỏi với. cái phần module trong quản trị khi thiết lập nó sẽ có phần page để thêm bài viết mới
"Mình chỉ có nhu cầu thêm 1 bài viết vào đó và trong phần cài đặt block để cho nó hiển thị ra
Giờ mình muốn làm sao để nó hiện cả bài viết đó ra trang chủ (Không tính đến cái Block_html nhé vì cái này nếu thiết lập quyền cho user họ không thể vào đó sửa được)
Mình thêm 1 đoạn code vào file block_list hoặc block_about để nó hiển thị cả nội dung bài viết đó ra nhưng không được
Ví dụ thêm {ROW.title} cái này thì nó dc
còn muốn hiện thị nội dung {ROW.bodytext} không được <-- Vậy xử lý chỗ này thế nào?