#174750 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 04 Tháng 05 2016 , 07:43
Lưu Phục Mậu đã viết Mình đọc nhiều lần mà vẫn chưa hiều đẻ có thể làm 1 diển đàn mọi người giúp mình với

Cái này là hướng dẫn tích hợp diễn đàn và NukeViet thôi bạn, còn để làm diễn đàn thì bạn download phpbb về hoặc là các forum khác, tìm trên google "Hướng dẫn cài đặt phpbb" là nó ra từ a-z ngay


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#178434 gửi bởi snowfox7111
Ngày 03 Tháng 07 2016 , 06:57
+ Mình vừa cài nv4 off và php mới nhất
+ thư mục domain.com/forum đã vào được bt
+ dùng chung csdl, đầu tiếp tố nv4_ và phpbb_
+ Mở file includes/constants.php của nukeviet khai báo lại thông số
//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "forum" );
đã vào cấu hình chung lưu lại và logout
+đã giải nén nukeviet.zip và up vào domain/forum/nukeviet
+đã úp forumphpbb3.php vào domain/forumphpbb3.php
+ http://my_site.com/forumphpbb3.php chạy thì bị lỗi 500 như hình
help huhuhu