#152565 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 09 Tháng 02 2014 , 12:19
1) Cài đặt hoặc sử dụng nukeviet 3 bản mới nhất. (Diễn đàn và portal phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)

2) Backup lại CSDL các bảng nv3_users, nv3_authors (bởi khi tích hợp toàn bộ các tài khoản các thành viên và quản trị sẽ bị xoá hết.)

3) Chuyển thư mục của diễn đàn vào trong thư mục của nukeviet. (Diễn đàn và portal phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)

4) Mở file includes/constants.php của nukeviet khai báo lại thông số

//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "forum" );

Như site nukeviet.vn hiện tại thông số này như sau:

//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "forum" );

5) Download file sau
nukeviet.zip

giải nén và copy thư mục nukeviet vào thư mục chứa forum XenForo
Khi đó phải tồn tại các file sau:
forum/nukeviet/changepass.php
forum/nukeviet/editinfo.php
forum/nukeviet/is_user.php
forum/nukeviet/login.php
forum/nukeviet/logout.php
forum/nukeviet/lostpass.php
forum/nukeviet/register.php
(thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của nukeviet 3)

6) Download file sau
forumxenforo.zip

giải nén và được file forumxenforo.php upload lên thư mục gốc của nukeviet ( file forumxenforo.php ngang hàng với file index.php và mainfile.php của nukeviet 3)

7) Nếu bạn đang đăng nhập với tài khoản quản trị hoặc thành viên, cần logout các tài khoản này.

8 ) Chạy Tool tích hợp với đường dẫn: http://my_site.com/forumxenforo.php


Nếu gặp một thông báo lỗi nào đó bạn cần kiểm tra lại các bước trên.

Nếu thành công bạn sẽ được thông báo tài khoản quản trị nukeviet (Thường là tài khoản khi cài XenForo), Mật khẩu chính là mật khẩu của diễn đàn.Sau đó bạn cần xoá ngay lập tức file forumxenforo.php

Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc với thành viên quản trị tối cao trong admin.

Chú ý:
1) Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của nukeviet.
2) Nhược điểm là khi đăng nhập hoặc thoát từ diễn đàn trước sẽ không đăng nhập hoặc xóa thông tin đăng nhập từ trang chủ Nukeviet (cái này mình đang nghiên cứu)
3) Khi đăng nhập và thoát từ trang chủ sẽ đồng thời đăng nhập và thoát từ diễn đàn luôn

Mọi thông báo lỗi hoặc góp ý vui lòng trả lời tại đây không nên lập các topic mới với cùng nội dung. Nhớ ấn nút thanks nhé :D
Đính kèm
(1.64 KB) Đã tải về 50 lần
(8.13 KB) Đã tải về 55 lần

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#152567 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 09 Tháng 02 2014 , 20:03
dangdinhtu đã viết:Chú ý:
1) Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của nukeviet.
2) Nhược điểm là khi đăng nhập hoặc thoát từ diễn đàn trước sẽ không đăng nhập hoặc xóa thông tin đăng nhập từ trang chủ Nukeviet (cái này mình đang nghiên cứu)
3) Khi đăng nhập và thoát từ trang chủ sẽ đồng thời đăng nhập và thoát từ diễn đàn luôn

Mọi thông báo lỗi hoặc góp ý vui lòng trả lời tại đây không nên lập các topic mới với cùng nội dung. Nhớ ấn nút thanks nhé :D


HÌnh như 2 cái chú ý đó là nếu đăng nhập/xuất từ trang chủ thì thoát luôn diễn đàn, nhưng ngược lại, đăng nhập/xuất từ diễn đàn thì ko thoát được phiên ở trang chủ. Phải ko anh ? :D
Em đang test local mà cái xen này nó nặng quá .... :|

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#152620 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 11 Tháng 02 2014 , 09:30
thế còn đăng bài thì sao hả anh Tứ, lech bài thành viên ra portal thay vì ngồi làm tỉ mẩn ngồi soạn

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#152621 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 11 Tháng 02 2014 , 10:15
Để lấy tin mới từ diễn đàn ra portal bạn có thể sử dụng rss của diễn đàn và thêm block rss từ portal (Nukeviet) là ok
Hoặc bạn cũng có thể viết một block để lấy tin từ diễn đàn vì lúc này CSDL đều trong cùng một database truy xuất tương tự như các hướng dẫn viết block hệ thống

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/