#168056 gửi bởi aiquoc
Ngày 09 Tháng 04 2015 , 09:32
maikha đã viết:Mình thực hiện tích hợp Mybb 1.6.8 vào làm diễn đàn của Site Nukeviet 3.4.0.1, các bước thực hiện như hướng dẫn. Kết quả Site nukeviet đã nhận Diendan MyBB, nhận tài khoản admin của MyBB, đăng kí trên nukeviet tử chuyển về đăng kí của Mybb. Nhưng có xảy ra lỗi sau, mình điều chỉnh chắc có lẽ do vấn đề về cookie ở bước này
Sửa giá trị
Cookie Domain = Domain lưu cookies
Cookie Path = Thư mục lưu cookies
Cookie Prefix bằng giá trị $global_config['cookie_prefix'] trong file data\config_global.php của nukeviet và thêm dấu gạch dưới
Ví dụ $global_config['cookie_prefix'] = "nv3c_E7vvn"; thì Cookie Prefix cấu hình trong phpbb là nv3c_E7vvn_

* Cookie Domain -> Mình để mặc định vì Nukeviet và MyBB cùng cài trên host và database nên cùng Domain lưu cookies
* Cookie Prefix
(1)-> Nếu mình chỉ định lưu ở thư mục gốc chứa nukeviet thì không sử dụng được Admin CP (các chức năng khác như Cá nhân-quản trị đều sử dụng bình thường): đăng nhập vào được AdminCP nhưng khi nhấn vào các modul là bị văng ra và không đăng nhập AdminCP lại được.
(2)-> Nếu mình để lưu trong thư mục Diendan (/Diendan) thì vào được AdminCP và sử dụng các chức năng bình thường nhưng khi đăng nhập vào Diendan thì không thoát được (khi thoát ra có thông báo đã thoát nhưng tài khoản vẫn mở)
Bạn nào biết mình mắc llõi gì xin chỉ giúp!


sao mình tích hợp mybb vào thành công nhưng không vào được ACP?

http://forumseafood.com
#168529 gửi bởi aiquoc
Ngày 24 Tháng 04 2015 , 19:24
Mình cài Nukeviet đầu tiên, mình dùng database forum mybb của mình để cài. sau bị lỗi thế này? ai chỉ giáo với
Mã: Chọn hết
Error
The installer is currently locked, please remove 'lock' from the install directory to continue

http://forumseafood.com
#168546 gửi bởi caophong
Ngày 25 Tháng 04 2015 , 05:23
Chắc là bộ cài này đã từng cài rồi nên nó mới có trạng thái đó (để chống việc vô tình click vào thực hiện cài lại dẫn đến mất dữ liệu),
bạn xem file config nào sinh ra sau khi cài, mở nó ra và xóa cái status đó đi là được.
#168603 gửi bởi aiquoc
Ngày 28 Tháng 04 2015 , 21:40
Hiện tại mình có forum mybb1.8.3 đang chạy ổn định, Mình upload nukeviet3.4.02 lên host để tích hợp forum vào nukeviet, cài thành công nhưng không vào được Amincp của forum mybb như lúc đầu. Nhờ các Pro chỉ giáo giúp với. Thank

http://forumseafood.com
#168604 gửi bởi aiquoc
Ngày 28 Tháng 04 2015 , 22:10
Mình thao tác như bạn hướng dẫn, vào forum "đăng nhập-đăng xuất" bình thường, nhưng khi vào nukeviet đăng nhập thì bị lỗi, xin chỉ mình khắc phục với
Mã: Chọn hết
User Error
Error no forum phpbb
(Code: 881e6db36d1294e218264d4ceb5aeed5)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information

http://forumseafood.com
#168627 gửi bởi aiquoc
Ngày 01 Tháng 05 2015 , 02:23
aiquoc đã viết:Hiện tại mình có forum mybb1.8.3 đang chạy ổn định, Mình upload nukeviet3.4.02 lên host để tích hợp forum vào nukeviet, cài thành công nhưng không vào được Amincp của forum mybb như lúc đầu. Nhờ các Pro chỉ giáo giúp với. Thank

Hu hu...! không ai vào giúp hết. Giờ forum bị đơ rất bực, mà không biết cách xử lý.

http://forumseafood.com
#169734 gửi bởi danchoiday
Ngày 12 Tháng 06 2015 , 15:00
Mình cũng đang bị này bạn nào biết cách sửa chỉ mình với nhé

Mã: Chọn hết
Cookies Path = /nukeviet/mybb/

Nhưng hiện tại thì không thể Log out tài khoản được

Nếu để:
Mã: Chọn hết
Cookies Path = /nukeviet/ ( hoặc "/") thì lại đều gặp lỗi không đăng nhập được vào admin CP của mybb.Các bạn thành công rồi giúp mình khắc phục tình trạng này với, cám ơn rất nhiều !