#173135 gửi bởi jonhnypham
Ngày 09 Tháng 10 2015 , 21:02
anhcoo đã viết:Đăng nhập vào hosting sửa trực tiếp trong theme

Hình ảnh

Chọn theme

Hình ảnh

Hình ảnh

Chọn Edit file config.ini

Hình ảnh

Thêm thẻ position như trong hình

Hình ảnh

Đây là đoạn mã mình thêm vào

Hình ảnh

Sau đó lưu lại

Hình ảnh

Vào layout

Hình ảnh

Chọn layout bạn muốn thêm vào, ở đây mình sẽ chọn layout body

Hình ảnh

Thêm class cho nó

Hình ảnh

Đây là mã mình thêm vào

Hình ảnh

Chú ý tên khối phải giống với bên file config, mình chọn
Mã: Chọn hết
col-sm-4
mã này có sẵn quy định trong file css quy định giá trị chia khoảng cách giao diện ra 3 phần bằng nhau trong file bootstrap.css ở thư mục css thong theme

Sau khi lưu lại các chỉnh sửa, vào trong admin xóa cache đi

Hình ảnh

Và chọn module muốn dùng khối mới này (tùy chọn)

Hình ảnh

Sau đó ra ngoài web bật kéo thả block lên và xem kết quả

Hình ảnh

Mình sẽ tăng lên làm 3 khối

Sửa file config

Hình ảnh

và file layout hồi nãy

Hình ảnh

Và đây là kết quả cuối cùng của mình

Hình ảnh


Chỉnh lại ảnh đi anh ơi, ảnh die mất rồi