#183616 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 10 Tháng 04 2017 , 22:20
bạn vào css tìm class có tên là: .body-bg
Bạn chọn sửa lại cái màu của nó nha: 
background-image: url(../images/header.png),linear-gradient(to bottom,#428bca 0,#245682 51px,rgba(255,255,255,1) 51px,rgba(255,255,255,1) 100%);