#185083 gửi bởi botay
Ngày 22 Tháng 06 2017 , 19:53
Sau khi nâng cấp lên 4.1,02 dù đã thêm vào file config.php đoạn:

$global_config['session_handler'] = 'files';

nhưng vẫn hiển thị lỗi:

Thông báo từ Hệ thống

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 20

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: session_handler in file /includes/ini.php on line 24

Nhờ mọi người giúp đỡ!
#185124 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 24 Tháng 06 2017 , 06:25
Bạn xem thử có thêm nhầm file không nhé, file config đúng là file được định nghĩa trong file includes/constants.php ở dòng
 define('NV_CONFIG_FILENAME', 'config.php');
Không thể có trường hợp thêm rồi mà báo lỗi đó nha bạn

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.