#187812 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 26 Tháng 01 2018 , 04:26
Hướng dẫn này dành cho các website SEO module page có dạng
 http://domain.com/alias-post.html
Sau khi nâng cấp lên 4.1 Official trở lên bị chuyển thành dạng
 http://domain.com/page/alias-post.html
Và cần chuyển trở lại thành đường dẫn cũ.

Yêu cầu:

  • Site đang chạy bản 4.1.01 trở lên
  • Site đang tắt chức năng đa ngôn ngữ, loại bỏ ý tự ngôn ngữ khỏi url
  • Không cấu hình loại bỏ module khỏi url hoặc cấu hình loại bỏ module không phải module page
Cần biết code, biết vận hành site, biết ghi chú các chỉnh sửa để sau này nâng cấp không bị quên chỉnh sửa.
Đây không phải là lỗi mà chỉ là hướng dẫn cách trỏ lại URL cũ vì phương thức rewrite đã được thay đổi kể từ NukeViet 4.1 về sau.

Cách thực hiện:

Bước 1: Tải và cài đặt plugin:

Tải Plugin fix rewrite module page tại đây: https://nukeviet.vn/vi/store/other/plugin-fix-rewrite-module-page/
Sau khi tải về, giải nén file ZIP được hai file rewrite_mod_page.php, rewrite_mod_page.ini, dùng FTP upload lên thư mục includes/plugin trên server.
Đăng nhập vào quản trị, vào khu vực Cấu hình => Thiết lập Plugin để thêm plugin rewrite_mod_page.php Trước khi kết nối CSDL.

Bước 2: Chỉnh sửa code:

Dùng FTP vào server mở file includes/functions.php tìm từ khóa nv_url_rewrite_callback để xác định hàm nv_url_rewrite_callback.
Bên trong hàm đó tìm dòng
 if ($global_config['rewrite_op_mod'] != $query_array[NV_NAME_VARIABLE]) {
Sửa lại thành
 if ($global_config['rewrite_op_mod'] != $query_array[NV_NAME_VARIABLE] and $query_array[NV_NAME_VARIABLE] != 'page') {
Đến đây là bạn đã hoàn tất việc khôi phục lại đường dẫn module page.

Lưu ý:
  • Cần ghi chú lại việc chỉnh sửa includes/functions.php để cập nhật cho các lần nâng cấp NukeViet tiếp theo nếu bạn vẫn muốn giữ url hiện tại.
  • Tốt nhất bạn nên chuyển hướng tìm kiếm của Google và các máy chủ tìm kiếm các bài viết cũ sang một url mới.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190463 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 12 2018 , 18:54
hamnghi đã viết Trên bản 4.3.04 bị lỗi

Lỗi thế nào thì bạn cần mô tả ra nhé, còn nói một chữ lỗi mình không cần phải check lại đâu


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com