#124365 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 12 Tháng 09 2012 , 00:35
Mã: Chọn hết
$html = nv_convert( $string );


function này có nhiệm vụ chuyển đổi bảng mã latin về utf-8

ví dụ dữ liệu bạn tải về có đoạn

Mã: Chọn hết
em ó


qua xử lý nó sẽ thành

Mã: Chọn hết
em à


convert.pngHàm tối ưu cơ sở dữ liệu
Mã: Chọn hết
optimize();Hàm tối ưu hóa dữ liệu tải về tức là nén các html tag xóa bỏ các comment, ....
Mã: Chọn hết
$bodytext = stripwhitespace( $bodytext );


Hàm biến đổi link về dạng link chuẩn
Mã: Chọn hết
$bodytext = url_link( $bodytext, $urlink );


ví dụ bạn có đoạn src="/files/news/thumb/nukeviet-nhantaidatviet2011.jpg" qua hàm này sẽ có dạng

src="http://webdep24.com/files/news/thumb/nukeviet-nhantaidatviet2011.jpg"

đối với url cũng tương tự như vậy sẽ chuyển đổi nếu nó không phải là một url hợp lệ khi lấy về


hàm tải ảnh đầu tiên trong dữ liệu tải về phần nội dung làm ảnh đại diện cho bài viết

Mã: Chọn hết
$bodytext = load_image( $bodytext, '' );


Đang cập nhật....
Đính kèm
(7.19 KB) Đã tải về 156 lần

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#133954 gửi bởi voxuanvy
Ngày 18 Tháng 02 2013 , 21:23
đang xem ngon trớn, bác Tứ dạo này lười quá

Thiết kê website giá rẻ trên nền Nukeviet. Liên hệ : 0918 477 807 - 0964 427 483 - Y!M : voxuanvy2003 - FB : facebook.com/voxuanvy.2003 - Website : http://webkiengiang.com